Kontaktpersoner

Vill ni veta mer om vår verksamhet eller har frågor är ni välkommna att kontakta någon av nedansående personer.

Dans

Erika Lindqvist
Telefon: 070-6976453
Epost: erika.i.lindqvist(at)gmail.com

Hantverk

Per Lindqvist
Telefon: 070-6878322
Epost: plingqvist(at)gmail.com

Ordförande

Anita Lindqvist
Telefon: 0702-880731
Epost: fam-lindqvist(at)telia.com

Sekreterare

Inger Egebrink
Telefon: 0171-470378
Epost: inger_egebrink(at)hotmail.com

Kassör

Staffan Delin
Telefon: 0171-466073
Epost: delin.staffan(at)telia.com

Kontonummer och Medlemsavgifter 2017

Vuxna (25 år och uppåt) 325 kr, Ungdomar (under 25 år) 190 kr, BankGiro 5043–4893

Start | Verksamhet | Historia | Galleri | Kontakt | Länkar | Inbjudningar/Nyhetsbrev