Verksamhet

Vi har fyra olika intresseområden i vår verksamhet, som alla är knutna till varandra på olika sätt.
Det är dans, dräkt, hantverk och musik.

Dans

Vi tränar folkdans och gör uppvisningar med olika program, en del föreställningar har även teaterinslag. Ibland gör vi en resa tillsammans med gruppen till någon konsert, stämma eller liknande. Vi besöker andra föreningar och får besök av dem.

Dräkt

Gillet är ägare till ett antal folkdräkter. Många har vi utlånade men några finns kvar för utlåning. Alla dräkter måste skötas om, lagas, ändras och ses till, så att de är rena och snygga när de ska användas. Om du vill sy en egen dräkt, eller få svar på frågor om dräkt så är du välkommen till våra mjukslöjdträffar (se aktuella tider på Start-sidan). Det går bra att kontakta gillets dräktråd, om du har frågor! Kontakta då Anita Lindqvist (0702-880731 eller fam-lindqvist(at)telia.com).

Hantverk

Vi slöjdar till oss själva och till Gillets försäljning. Vi tycker om att arbeta i trä, och använder gamla tekniker som t ex svepteknik. En grupp bygger också nyckelharpor. Vi arbetar alla efter vår egen förmåga och hur lång tid arbetet tar spelar ingen roll, vi blir alla färdiga någon gång. Träslöjd och liknande material kallar vi för hårdslöjd (se aktuella tider på Start-sidan). Vi är också en grupp som tycker om att slöjda i mjuka material, d v s brodera, sticka, virka, knyppla eller vad du vill. Du kanske vill etsa glas, måla stenar m.m, listan kan bli oändlig. Dessa typer av slöjd kallar vi för mjukslöjd (se aktuella tider på Start-sidan). I båda grupperna vill man hålla gamla tekniker levande genom att sprida kunskaper om svepteknik i trä och olika träslags egenskaper, tvåändsstickning, virkning, broderi, knyppling samt sömnad av olika dräktplagg.

Musik

Våra spelmän är aktiva i olika spelmanslag. Därför har folkdansgillet inget eget spelmanslag. Vill du komma med och spela folmusik, eller gammeldans, kan du ta kontakt med de olika spelmanslagen eller spelgrupperna som finns i trakten. Vi hjälper gärna till att hitta en lämplig grupp för dig.

Start | Verksamhet | Historia | Galleri | Kontakt | Länkar | Inbjudningar/Nyhetsbrev